Szkoła Języków Obcych

nasi lektorzy

io2

SIEĆ SZKÓŁ JĘZYKOWYCH THE GOLD BELL zatrudnia wysoko wykwalifikowanych lektorów polskich oraz native speaker’s. Mają oni ukończone studia wyższe w zakresie poszczególnych filologii renomowanych uczelni oraz przygotowanie metodyczne i pedagogiczne do nauczania języków obcych. Nasi lektorzy cechują się dużym doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Są otwarci, komunikatywni i z przyjemnością przekazują wiedzę dążąc do pełnego zadowolenia i satysfakcji uczących się.

Aby nauka języka mogła być skuteczna i przyjemna konieczni są wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy. Dlatego lektorzy, których zapraszamy do współpracy z nami są na początku poddani bardzo rygorystycznemu procesowi rekrutacji na który składa się nie tylko ocena ich kwalifikacji lecz również umiejętności przekazywania swojej wiedzy (lekcja próbna), doświadczenia oraz osobowości. Lektorzy pracują pod opieką metodyków i doskonalą swoje umiejętności podczas warsztatów i seminariów metodycznych. W związku z tym, że szkoła posiada Akredytację Kuratorium Oświaty,  wszyscy lektorzy poddawani są szczegółowej weryfikacji i muszą posiadać wysokie kwalifikacje. Są to doświadczeni filolodzy z minimum kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu języka. Są to równocześnie osoby otwarte, umiejące tworzyć żywą, przyjazną atmosferę zajęć sprzyjającą skutecznej nauce.