Szkoła Języków Obcych

metody nauczania

io3

W THE GOLD BELL nie tylko przekazujemy konkretną wiedzę o języku, lecz przede wszystkim umiejętność posługiwania się nim w konkretnych sytuacjach życiowych, zarówno prywatnych, jak i oficjalnych czy zawodowych. Wszystkie kursy prowadzimy w oparciu o stale udoskonalane przez metodyków programy autorskie, bazujące na nowoczesnej metodzie komunikacyjnej, wzbogaconej o sprawdzone elementy metod klasycznych. Od samego początku nauki kładziemy szczególny nacisk na aktywne używanie języka poprzez konwersacje, dialogi i dyskusje tak, aby słuchacz możliwie szybko mógł swobodnie porozumiewać się w poznawanym języku. Stałym elementem zajęć są ćwiczenia z materiałami audiowizualnymi, dzięki którym studenci uczą się rozumieć naturalny i żywy język.

Metody  i techniki wykorzystywane w pracy z najmłodszymi:
1. Gry z użyciem kart obrazkowych (flashcards) i wyrazowych (wordcards).
2. Praca z plakatem.
3. Metoda TPR (Ćwiczenia Reagowania Całym Ciałem)
4.  Dyktanda obrazkowe (Picture dictation)
5. Lekcje z wykorzystaniem pacynki.
6. Odgrywanie historyjki.
7.  Praca z dvd i grami komputerowymi.
8. praca z wykorzystaniem  kart z historyjkami (story cards).
9. Gry planszowe, puzzle i inne pomoce dydaktyczne.
10. Nauka poprzez zabawę, piosenkę, wierszyk, rymowankę.

Naszym celem w nauczaniu języków obcych jest:
– Rozwijanie świadomości językowej dzieci poprzez różne formy uczenia się;
– Nauczanie słownictwa i podstawowych struktur w zakresie umożliwiającym zarówno czynne użycia języka, jak i jego bierne rozumienie;
– Stopniowe zachęcanie dzieci do mówienia w języku obcym;
– Stopniowe wprowadzanie czytania i pisania;
– Rozwijanie świadomości kulturowej;
– Rozwijanie współpracy między uczniami

Nasi lektorzy biorą pod uwagę fakt, iż dzieci uczą się w różnym tempie i w różny sposób. Każdy uczeń ma swój ulubiony typ uczenia się, dlatego  wprowadzamy słownictwo jak i gramatykę w sposób:
– wzrokowy (za pomocą kart obrazkowych i wyrazowych; ilustracji; prawdziwych przedmiotów)
– słuchowy (za pomocą nagrań i języka obcego używanego przez nauczyciela podczas zajęć)
– ruchowy( za pomocą gestów i mimiki; oraz ćwiczeń TPR).

Metody te wykorzystujemy także w pracy z młodzieżą. Przygotowujemy do egzaminu z j. angielskiego szóstoklasisty, gimnazjalisty. Uczymy nie tylko języka obcego, ale także technik rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami maturalnymi – absolwenci naszej Szkoły Językowej zdają maturę zarówno pisemną jak i ustną na wysokim poziomie. Niektórzy z nich otrzymali już dyplom filologa j. angielskiego. .