Szkoła Języków Obcych

historia szkoły

io1

Szkoła Języków Obcych The Gold Bell funkcjonuje od roku 1998r. działając w kilku  miastach na terenie południowej Wielkopolski . Placówka specjalizuje się w kształceniu metodą tradycyjną, metodą Callana oraz metodami mieszanymi . Cała sieć szkół działa pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w oparciu o Ustawę z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U.z 2004 r., Nr 256, poz.2572 ze zmianami). W konsekwencji szkoły działają w oparciu o Statut, zatrudniając jednoczesnie kadrę lektorską według wymagań MEN.

Od 1997 roku specjalizujemy się w prowadzeniu kursów i szkoleń językowych. W tym czasie doskonaliło z nami swoje umiejętności językowe kilka tysięcy osób, zarówno tych, dla których język to przede wszystkim przyjemność komunikowania się, jak i tych, dla których to codzienne i niezbędne narzędzie pracy.
Nasze kursy prowadzone są przez starannie dobranych lektorów – wykwalifikowanych native speakers oraz filologów, pracujących pod opieką doświadczonych metodyków. Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez nas kursów może być fakt, że wśród nowych studentów szkoły ponad 50% stanowią osoby, które zdecydowały się uczyć w THE GOLD BELL dzięki bardzo pozytywnej opinii dotychczasowych słuchaczy.
Zajęcia prowadzimy w małych grupach, dzięki czemu wzrasta skuteczność nauki i każdy ma wiele okazji do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Uzupełnieniem zajęć jest bogaty program pozalekcyjny, który umożliwia dalsze doskonalenie umiejętności językowych, poznawanie kultury krajów gdzie używane są na co dzień nauczane języki.
Uczymy wszystkich najważniejszych języków europejskich. Proponujemy kursy o różnej intensywności i na wszystkich poziomach zaawansowania.