Szkoła Języków Obcych

O szkole

io1Szkoła Języków Obcych The Gold Bell funkcjonuje od roku 1998r. działając w kilku miastach na terenie południowej Wielkopolski . Placówka specjalizuje się w kształceniu metodą tradycyjną, metodą Callana oraz metodami mieszanymi . Cała sieć szkół działa pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w oparciu o Ustawę z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U.z 2004 r., Nr 256, poz.2572 ze zmianami). W konsekwencji szkoły działają w oparciu o Statut, zatrudniając jednocześnie kadrę lektorską według wymagań MEN.

Content goes here