Szkoła Języków Obcych

angielski

free_psd_flagsd_09

Kurs standardowy w Szkole Języków Obcych THE GOLD BELL przeznaczony jest dla osób rozpoczynających przygodę z językiem angielskim jak również dla tych słuchaczy, którzy osiągnęli już średnie poziomy zaawansowania.

Wykorzystując różne metody i techniki nauczania rozwijamy na nim wszystkie cztery zdolności językowe jak: pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu.

Sposób nauczania

Podczas zajęć rozwijamy umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego. Przeprowadzamy improwizacje symulujące realne sytuacje, korygując na bieżąco podczas dyskusji błędy słuchaczy. Na zajęciach wykorzystujemy m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów i programów TV.
Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, a każdy słuchacz jest pod stałą opieką lektora. Uczestnicy kursu mogą konsultować swoje pytania i problemy językowe indywidualnie, poprzez kontakt mailowy z lektorem lub rozmowę. U każdego słuchacza na bieżąco śledzimy postępy w nauce języka angielskiego. Przeprowadzamy okresowe testy kontrolne podsumowujące wyniki nauki.

Szczególny nacisk kładziemy jednak na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Uczymy swobodnego i poprawnego komunikowania się, utrwalamy gramatykę i rozwijamy zasób słownictwa naszych słuchaczy.

Untitled-1_01

Lektorzy

Naukę języka angielskiego w naszej szkole prowadzą polscy angliści. Starannie dobrani nauczyciele spełniają surowe kryteria kwalifikacyjne. Zarówno polscy lektorzy, jak i native speakerzy posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie metodyczne i pedagogiczne. Podchodzą do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem. Potwierdzeniem umiejętności zawodowych naszych anglistów są doskonałe wyniki, jakie słuchacze osiągają podczas egzaminów językowych.

Gwarancja

Szkoła Języków Obcych THE GOLD BELL, gwarantuje swoim kursantom, uczęszczającym na kursy egzaminacyjne z języka angielskiego (przygotowujące do zdawania egzaminów), pisemną gwarancję pozytywnego zdania egzaminów FCE, CAE, CPE, egzaminów TELC i LCCI. Gwarantujemy osiągnięcie sukcesu w zdaniu wybranego egzaminu. Kursant, który, przy zachowaniu warunków gwarancji, nie zda egzaminu – adekwatnego do ukończonego poziomu – ma prawo do bezpłatnego uczęszczania na ten sam poziom w kolejnym roku szkolnym.