Szkoła Języków Obcych

standard

TM_07
Kurs języka ogólnego prowadzony na wszystkich poziomach zaawansowania. Podczas zajęć studenci aktywnie ćwiczą i doskonalą cztery podstawowe funkcje językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Na wszystkich poziomach, także początkujących, szczególną uwagę poświęca się konwersacji, umiejętności płynnego i poprawnego formułowania wypowiedzi i wyrażania swoich opinii. Oczywiście w trakcie kursu pojawiają się również zagadnienia gramatyczne, które są niezbędne w procesie poznawania języka, lecz są one przedstawiane i ćwiczone w praktycznych zastosowaniach. W ramach zajęć przygotowawczych do egzaminów stałym elementem zajęć jest praca z testami egzaminacyjnymi z poprzednich lat. Konwersacje są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą udoskonalić płynność wypowiedzi, poszerzyć słownictwo lub po prostu mieć stały kontakt z żywym językiem.