Szkoła Języków Obcych

do egzaminów

RBP9003830
Program kursu opracowany został zgodnie z wytycznymi MENiS. Struktura i układ przerabianych ćwiczeń są identyczne z formami obowiązującymi na prawdziwym egzaminie. Przerabiamy specjalnie przygotowane zestawy egzaminacyjne, co pozwala naszym Słuchaczom efektywnie przygotować się do egzaminu. Uczymy strategii rozwiązywania testów egzaminacyjnych, tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Intensywnie rozwijamy wszystkie sprawności językowe. W czasie kursu przeprowadzane są bezpłatne próbne egzaminy. Podział ze względu na poziom zaawansowania oraz typ egzaminu. cały kurs jest poświęcony przygotowaniu Słuchacza do egzaminów Cambridge lub Goethe-Institut. Ćwiczone są umiejętności takie jak: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem; zagadnienia leksykalno-gramatyczne wykładane są w wymiarze niezbędnym do zaliczenia egzaminu.