Szkoła Języków Obcych

business

skd181309sdc_22

Kursy dla firm – kurs przeznaczony dla firm i instytucji chcących zainwestować w wykształcenie i umiejętności językowe swoich pracowników. Zakres materiału, liczba godzin oraz płatności ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb naszych klientów. Szkolenia językowe dla firm i instytucji, oprócz kształcenia ogólnych umiejętności językowych, mogą także obejmować zagadnienia związane z międzynarodową wymianą handlową i informacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania języka obcego w wykonywanej pracy. Kursy tego typu są „skrajane na miarę” potrzeb i wymagań naszych klientów instytucjonalnych, a postępy kursantów na bieżąco monitorowane. Kursy przeznaczone dla osób o minimum, które pragną rozwinąć swoje umiejętności porozumiewania się w nowoczesnym świecie biznesu. W trakcie kursu słuchacze poszerzają i udoskonalają swoje słownictwo z dziedzin takich jak: zarządzanie, marketing, finanse, reklama oraz poznają język spotkań formalnych, korespondencji handlowej, negocjacji, prezentacji itd. Integralną częścią kursu są ćwiczenia symulujące wydarzenia biznesowe.