Szkoła Języków Obcych

rodzaje kursów

b2

Nasza oferta obejmuje kursy językowe na każdym poziomie zaawansowania językowego. Oferujemy kursy w szkole, jak również u klienta. Organizujemy także szkolenia dla firm. Zapraszamy osoby w każdym i wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Wszystkie kursy dostosowane są do europejskiej klasyfikacji językowej.

KURSY STANDARD

Kurs języka ogólnego prowadzony na wszystkich poziomach zaawansowania. Podczas zajęć studenci aktywnie ćwiczą i doskonalą cztery podstawowe funkcje językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Na wszystkich poziomach, także początkujących, szczególną uwagę poświęca się konwersacji, umiejętności płynnego i poprawnego formułowania wypowiedzi i wyrażania swoich opinii. Oczywiście w trakcie kursu pojawiają się również zagadnienia gramatyczne, które są niezbędne w procesie poznawania języka, lecz są one przedstawiane i ćwiczone w praktycznych zastosowaniach. W ramach zajęć przygotowawczych do egzaminów stałym elementem zajęć jest praca z testami egzaminacyjnymi z poprzednich lat. Konwersacje są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą udoskonalić płynność wypowiedzi, poszerzyć słownictwo lub po prostu mieć stały kontakt z żywym językiem.

KURSY DLA DZIECI

Kursy dla przedszkolaków – zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat. Naszym celem jest zainteresowanie dzieciaków językiem, tak aby z chęcią i radością poznawały i rozumiały nowe słownictwo, zwroty oraz polecenia. Proste wierszyki, rymowanki i piosenki w języku obcym sprawiają, iż nauka jest przyjemna i ciekawa. Dzięki temu Państwa pociechy same chcą się uczyć i zdobywać nowe wiadomości. Poziom dostosowany jest do możliwości, umiejętności i zainteresowań maluchów. Dzieci dzielone są na grupy wiekowe oraz poziomy zaawansowania. Kursy dla uczniów szkół podstawowych – główny nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności porozumiewania się oraz na opanowanie reguł gramatycznych. Dzięki temu uczniowie są zachęceni i zmotywowani do mówienia, a więc pozbywają się tzw. „bariery językowej”. Oczywiście doskonalimy również pozostałe sprawności językowe- pisanie, czytanie oraz rozumienie ze słuchu. Dzieci są dzielone na grupy wiekowe oraz poziomy zaawansowania. Dzięki temu uczą się w gronie rówieśników, a program zajęć dostosowany jest do ich poziomu, możliwośći percepcyjnych i zainteresowań.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW

Program kursu opracowany został zgodnie z wytycznymi MENiS. Struktura i układ przerabianych ćwiczeń są identyczne z formami obowiązującymi na prawdziwym egzaminie. Przerabiamy specjalnie przygotowane zestawy egzaminacyjne, co pozwala naszym Słuchaczom efektywnie przygotować się do egzaminu. Uczymy strategii rozwiązywania testów egzaminacyjnych, tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Intensywnie rozwijamy wszystkie sprawności językowe. W czasie kursu przeprowadzane są bezpłatne próbne egzaminy. Podział ze względu na poziom zaawansowania oraz typ egzaminu. cały kurs jest poświęcony przygotowaniu Słuchacza do egzaminów Cambridge lub Goethe-Institut. Ćwiczone są umiejętności takie jak: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem; zagadnienia leksykalno-gramatyczne wykładane są w wymiarze niezbędnym do zaliczenia egzaminu.

KURSY DLA DOROSŁYCH

Kursy dla dorosłych – rozwijamy podstawowe sprawności językowe (mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu). Główny nacisk kładziemy na swobodną komunikację, aby nasi Słuchacze nie bali się mówić. Poznasz i pogłębisz znajomość struktur gramatycznych, poszerzysz zakres słownictwa tak, abyś potrafił poradzić sobie w typowych sytuacjach dnia codziennego, płynnie i poprawnie komunikując się w języku obcym, zarówno mówionym jak i pisanym. Atmosfera podczas zajęć sprzyja uczeniu i swobodnemu wypowiadaniu się.Podział ze względu na poziom zaawansowania.

KURSY BUSINESS

Kursy dla firm – kurs przeznaczony dla firm i instytucji chcących zainwestować w wykształcenie i umiejętności językowe swoich pracowników. Zakres materiału, liczba godzin oraz płatności ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb naszych klientów. Szkolenia językowe dla firm i instytucji, oprócz kształcenia ogólnych umiejętności językowych, mogą także obejmować zagadnienia związane z międzynarodową wymianą handlową i informacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania języka obcego w wykonywanej pracy. Kursy tego typu są „skrajane na miarę” potrzeb i wymagań naszych klientów instytucjonalnych, a postępy kursantów na bieżąco monitorowane. Kursy przeznaczone dla osób o minimum, które pragną rozwinąć swoje umiejętności porozumiewania się w nowoczesnym świecie biznesu. W trakcie kursu słuchacze poszerzają i udoskonalają swoje słownictwo z dziedzin takich jak: zarządzanie, marketing, finanse, reklama oraz poznają język spotkań formalnych, korespondencji handlowej, negocjacji, prezentacji itd. Integralną częścią kursu są ćwiczenia symulujące wydarzenia biznesowe.