Szkoła Języków Obcych

  • Gold Bell KIDS
  • Gwarancja sukcesu
  • Przygotowanie do egzaminów

11111

Ucząc się angielskiego, chcesz osiągnąć cel.

Chcesz mówić, rozumieć, dać sobie radę za granicą albo w pracy, do której język jest Ci potrzebny. Nic więc dziwnego, że chcesz też wiedzieć, jak szybko uda Ci się ten cel osiągnąć.

Większość szkół nie może podać Ci konkretnej informacji „jak długo”. Sukces w tradycyjnej metodzie zbyt mocno zależy od ucznia, od jego pracy w domu i motywacji. Nikt też nie zagwarantuje uczniowi takiego sukcesu – z tych samych powodów.

THE GOLD BELL daje taką możliwość! Ponieważ nasze metody bazują na pracy na lekcji , w naszej szkole to my odpowiadamy za nauczenie Cię języka!

Ściśle określimy liczbę godzin, które wystarczą do opanowania przez Ciebie języka na danym poziomie.

Jedyne, co jest konieczne, to obecność na zajęciach (niestety nieobecnych nie jesteśmy w stanie nauczyć) oraz zdanie się na lektorów, jeśli chodzi o liczbę potrzebnych powtórek materiału.

O rezultaty zadbamy my!

Kurs przygotowawczy do Matury z języka Angielskiego

Nacisk kładziony jest nie tylko na powtórzenie zagadnień gramatycznych z zakresu szkoły średniej i przećwiczenie technik egzaminu pisemnego, ale także na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz przełamanie bariery komunikacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu ustnego.

Oprócz podręczników i repetytoriów w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych.

W programie każdego z kursów przewidziano dwa egzaminy próbne-„mock exams”, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie.

Program kursów maturalnych został opracowany na podstawie wytycznych MENiS w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół średnich, członków szkolnych komisji egzaminacyjnych

Zapewniamy naszym uczniom naukę języków obcych w niepowtarzalnej atmosferze.